והערב נא השם אלוקינו
את דברי תורתך בפינו
ובפי עמך בית ישראל
ונהיה אנחנו וצאצאנו
וצאצאי עמך בית ישראל
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה