• התנתק

מעוז צור – ברסלב

מעוז צור – ברסלב /
סולם לה מינור
מנעד מי ראשון עד רה שני
רמה קל
מספר עמודים 1
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, חצוצרה, סקסופון, חליל, חלילית
סולם לה מינור
מנעד מי קטן עד רה ראשון
רמה קל
מספר עמודים 1
מתאים לכלים טרומבון, בסון, צלו, טובה, קונטרבס, גיטרה בס
  • לה מינור

מעוז צור הוא פיוט שנוהגים לשיר בחג החנוכה לאחר הדלקת הנרות.
זהות המחבר אינה ידועה אך כנראה שמו היה מרדכי בגלל שהשם רמוז
באקרוסטיכון בבתי השיר.
הלחן של חסידות ברסלב הומצא באירופה בתקופת השואה
ומכאן האופי הנוגה שמאפיין אותו.

 

מילים של השיר מעוז צור - ברסלב /

מילים: עממי
לחן: חסידות ברסלב

מעוז צור ישועתי
לך נאה לשבח
תיכון בית תפילתי
ושם תודה נזבח
לעת תכין מטבח
מצר המנבח
אז אגמור
בשיר מזמור
חנוכת המזבח

רעות שבעה נפשי
ביגון כוחי כלה
חיי מררו בקשי
בשעבוד מלכות עגלה
ובידו הגדולה
הוציא את הסגולה
חיל פרעה
וכל זרעו
ירדו כאבן במצולה

דביר קדשו הביאני
וגם שם לא שקטתי
ובא נוגש והגלני
כי זרים עבדתי
ויין רעל מסכתי
כמעט שעברתי
קץ בבל
זרבבל
לקץ שבעים נושעתי

כרות קומה ברוש בקש
אגגי בן המדתא
ונהיתה לו למוקש
וגאוותו נשבתה
ראש ימיני נשאת
ואויב שמו מחית
רוב בניו
וקנייניו
על העץ תלית

יוונים נקבצו עלי
אזי בימי חשמנים
ופרצו חומות מגדלי
וטמאו כל השמנים
ומנותר קנקנים
נעשה נס לשושנים
בני בינה
ימי שמונה
קבעו שיר ורננים

חשוף זרוע קודשך
וקרב קץ הגאולה
נקום נקמת דם עבדיך
מאומה הרשעה
כי ארכה לנו הישועה
ואין קץ לימי הרעה
דחה אדמון
בצל צלמון
הקם לנו רועים שבעה

נגישות