• התנתק

שיר ללא שם

שיר ללא שם /
סולם לה מינור - סולם המקור
מנעד סול קטן עד דו שני
רמה בינוני
מספר עמודים 4
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט
סולם לה מינור - גבוה - סולם המקור
מנעד לה ראשון עד דו שלישי
רמה בינוני
מספר עמודים 4
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, סקסופון, חליל, חלילית
סולם סי מינור
מנעד לה קטן עד רה שני
רמה בינוני
מספר עמודים 4
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט
סולם רה מינור
מנעד דו ראשון עד פה שני
רמה בינוני
מספר עמודים 4
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, חצוצרה, סקסופון, חליל, חלילית
סולם לה מינור - סולם המקור
מנעד סול גדול עד דו ראשון
רמה בינוני
מספר עמודים 4
מתאים לכלים צ'לו, טרומבון, טובה, בסון, קונטרבס
  • לה מינור - סולם המקור
  • לה מינור - גבוה - סולם המקור
  • סי מינור
  • רה מינור
  • לה מינור - סולם המקור

מילים של השיר שיר ללא שם /

מילים ולחן: שלום חנוך

כי שירי הוא בת קול ברוחמכתבי השלוחמסילת חיי, געגועיהד תפילותי
כי שירי הוא עלה ברוחהנידף, השכוחהוא האור הרך הנפקח בלילותיהוא אתה ההולך אלי
בנדודיי חולפות עליתמונות ונשמותושמות, שמותאתה בא והולך אלי
איי, עלטה סביבהלוואי שאתה מקשיבאולי, אולי, אוליאתה בא והולך אליי
בדרכי הולכים איתינופים וניגוניםופנים, פניםאתה בא והולך אליי
יה, דומייה סביבוהיה אם אתה מקשיב
אולי, אולי, אוליאתה בא והולך אלייאולי, אולי, אוליאתה בא והולך אליי
כי שירי הוא משב הרוחחלוני הפתוחמעיין כוחיצחוק ובכיקץ יסורייאתה בא והולך אליי
נגישות