• התנתק

ריבונו

סולם דו מינור - סולם המקור
מנעד סי במול קטן עד סי שני
רמה מתקדם
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, סקסופון
סולם רה מינור
מנעד דו ראשון עד דו דיאז שלישי
רמה מתקדם
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, סקסופון, חליל, חלילית
סולם סול מינור
מנעד פה גדול עד פה דיאז ראשון
רמה מתקדם
מספר עמודים 3
מתאים לכלים צ'לו, טרומבון, טובה, בסון, קונטרבס
  • דו מינור - סולם המקור
  • רה מינור
  • סול מינור

מילים של השיר ריבונו /

מילים ולחן: מרדכי ברזל

ריבונו של עולם אני מבקש ממך
בכל ליבי ובזה התפילה
שתנחה אותי בדרך ישרה
ותודיעני אורח התורה

ריבונו של עולם אני מבקש ממך
בכל ליבי ובזה התפילה
שתנחה אותי בדרך ישרה
ותודיעני אורח התורה

שתדריכני באמיתך
וזכה לי ולבני ביתי
לעבוד אותך באהבה ויראה
אני מבקש ממך

שירים נוספים
נגישות