• התנתק

ענני

ענני /
סולם דו מינור- סולם המקור
מנעד דו ראשון עד סול ראשון
רמה בינוני
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, חצוצרה, סקסופון, חליל וחלילית(פחות נוח)
סולם דו מינור- סולם המקור
מנעד דו קטן עד סול קטן
רמה בינוני
מספר עמודים 3
מתאים לכלים קונטרבס, גיטרה בס, בסון, צלו, טרומבון, טובה
  • דו מינור- סולם המקור
  • דו מינור- סולם המקור

השיר "ענני" נכתב על ידי ר' שלום קורח
והולחן על ידי נרקיס.
שיר זה נכלל באלבום הבכורה של נרקיס,
"בוא נדבר אמת" (2017).

מילים של השיר ענני /

מילים: ר' שלום קורח
לחן: נרקיס

אנא אדון כל הבריות ענני כי אני אליך עיני תליות
אנא בורא ניב שפתיים ענני כי אני אליך שיטחתי כפיים
אנא גיבור ונורא ענני כי אני אליך אקרא
אנא דובר צדקות ענני כי אני אליך אשפוך צעקות

אנא המושיע מכל צרה ענני כי אני צועק מצרה
אנא ועד ואדיר ענני כי אני תפילותיי לך אסדיר
אנא זוכר כל נשכחות ענני כי אני רבו עלי אנחות
אנא חוקר כליות ענני כי אני בין שיני אריות

אנא טוב וישר ענני כי אני נדכה ליבי נשבר
אנא יוצר כל עולמים ענני כי אני משל בעמים
אנא לובש צדקה ענני כי אני בין צר ומצוקה
אנא מפרנס כל בריה ענני כי אני עירום ועריה

אנא נורא עלילות ענני כי אני בצרות גדולות
אנא סומך נופלים ענני כי אני בייסורים גדולים
אנא עונה אילמים ענני כי אני במכאובות עצומים
אנא פודה מכל רעה ענני כי אני במצודה רעה

אנא צופה כל נסתרים ענני כי אני בחים מרורים
אנא קושב כל תפילה ענני כי אני יושב באפילה

נגישות