• התנתק

מחשבות טובות

מחשבות טובות /
סולם פה חיג'אז סולם המקור
מנעד מי במול ראשון עד מי במול שני
רמה בינוני
מספר עמודים 2
מתאים לכלים פסנתר, כינור, גיטרה, קלרינט, סקסופון, חצוצרה, חליל, חלילית
סולם סול חיג'אז
מנעד פה ראשון עד פה שני
רמה בינוני
מספר עמודים 2
מתאים לכלים פסנתר, כינור, גיטרה, קלרינט, סקסופון, חצוצרה, חליל, חלילית
סולם פה חיג'אז סולם המקור
מנעד מי במול גדול עד מי במול קטן
רמה בינוני
מספר עמודים 2
מתאים לכלים צ'לו, טרומבון, טובה, בסון, קונטרבס
  • פה חיג'אז סולם המקור
  • סול חיג'אז
  • פה חיג'אז סולם המקור

הסולם של השיר מחשבות טובות מאפיין הרבה ניגונים חסידיים.
זהו סולם חיג'אז בשמו הערבי או שטייגער (סולם) "אהבה רבה" בשמו היהודי.

מילים של השיר מחשבות טובות /

מילים: אושר שרון כהן, מוטי וייס וחיים גולד
לחן: חסידות חב"ד

דיבורים טובים!איי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי איי איימחשבות טובות!איי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי איי איידיבורים טובים!איי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי איי איימחשבות טובות!איי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי איי איידיבורים טובים!איי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי איי איימחשבות טובות!איי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי איי איידיבורים טובים!איי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי איי איינאך א מאל נאך א מאלמחשבות טובות!איי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי איי איידיבורים טובים!איי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי איי אייבבם לו בבם לו בבם לו בבם לו בא בבםבבם לו בבם לו בבם לו בבם לו בא בבםבבם לו בבם לו בבם לו בבם לו באעין רואהמחשבה טובה…מחשבות טובות!איי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי איי איידיבורים טובים! הייאיי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי איי אייאיי איי איי איי איי אומחשבות טובות!איי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי איי איידיבורים טובים!איי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי איי איימחשבות טובות!איי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי איי איידיבורים טובים!איי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי יים איי איי ייםאיי איי איי איי איי

נגישות