• התנתק

מה נשתנה

מה נשתנה /
סולם רה מינור סולם המקור
מנעד לה קטן עד דו שני
רמה קל
מספר עמודים 1
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, קלרינט, חצוצרה, כינור
סולם רה מינור סולם המקור
מנעד לה גדול עד לה קטן
רמה קל
מספר עמודים 1
מתאים לכלים גיטרה בס, קונטרבס, צ'לו, בסון, טובה, טרומבון
  • רה מינור סולם המקור
  • רה מינור סולם המקור

השיר "מה נשתנה" מופיע בהגדה של פסח.

מילים של השיר מה נשתנה /

מילים: מתוך ההגדה של פסח

מה נשתנה הלילה הזה
מכל הלילות
מכל הלילות
שבכל הלילות אנו אוכלין
חמץ ומצה, חמץ ומצה
הלילה הזה, הלילה הזה
כולו מצה

שבכל הלילות
אנו אוכלין
שאר ירקות
שאר ירקות
הלילה הזה הלילה הזה
כולו מרור

שבכל הלילות
אין אנו מטבילין
אפילו פעם אחת
אפילו פעם אחת
הלילה הזה, הלילה הזה
שתי פעמים

שבכל הלילות
אנו אוכלין
בין יושבין ובין מסובין
בין יושבין ובין מסובין
הלילה הזה הלילה הזה
כולנו מסובין

נגישות