• התנתק

ישמח חתני

ישמח חתני /
סולם סול פריגי סולם המקור
מנעד פה ראשון עד מי במול שני
רמה מתקדם
מספר עמודים 1
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, חצוצרה, סקסופון, חליל, חלילית
סולם סול פריגי סולם המקור
מנעד פה קטן עד מי במול ראשון
רמה מתקדם
מספר עמודים 1
מתאים לכלים צ'לו, טרומבון, בסון, טובה, קונטרבס, גיטרה בס
  • סול פריגי סולם המקור
  • סול פריגי סולם המקור

השיר "ישמח חתני" עוסק בברכת החתן ביום החתונה, משולבים בו פסוקים מהתנ"ך.

בביצוע המקורי תשמעו רבעי טונים. אך מאחר ואני כותב לכלים מערביים שחלקם לא יכולים
לנגן רבעי טונים טיפה הזזתי צליל אחד או שניים שיסתדרו עם הסולמות המערביים.

 

שירים נוספים
נגישות