• התנתק

ימים אחרים

ימים אחרים /
סולם דו דיאז מינור סולם המקור
מנעד רה דיאז ראשון עד דו דיאז שלישי
רמה מתקדם
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, קלרינט, כינור, סקסופון, חליל, חלילית
סולם מי מינור
מנעד פה דיאז ראשון עד מי שלישי
רמה מתקדם
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, קלרינט, כינור, חליל, חלילית
סולם לה מינור
מנעד סי ראשון עד לה שני
רמה מתקדם
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, קלרינט, כינור, סקסופון, חצוצרה
סולם דו דיאז מינור סולם המקור
מנעד רה דיאז גדול עד דו דיאז ראשון
רמה מתקדם
מספר עמודים 3
מתאים לכלים צ'לו, טרומבון, טובה, בסון
  • דו דיאז מינור סולם המקור
  • מי מינור
  • לה מינור
  • דו דיאז מינור סולם המקור

קרן פלס פלס יצרה את השיר "ימים אחרים" בעקבות בעיה רפואית
שגרמה לה לשכב על הגב במשך חודש שלם.
השיר מדבר על התמודדות עם הפחד ועל השלמה עם היותנו שבירים וחלשים.

בפזמונים יש מודולציה לסולם אחר כאשר קרן שרה "והלילה נשאיר את האור
שיאיר לכולם…" המודולציה נותנת למילים אלו הרגשה של התגברות ועוצמה.

 

נגישות