חשוף זרוע קדשך
וקרב קץ הישועה
נקום נקמת דם עבדיך
מאומה הרשעה

כי ארכה לנו הישועה
ואין קץ לימי הרעה
דחה אדמון
בצל צלמון
הקם לנו רועה שבעה