• התנתק

חגיגת אביב

סולם סי במול מינור סולם המקור
מנעד פה ראשון עד מי במול שלישי
רמה בינוני
מספר עמודים 2
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, חליל
סולם דו מינור
מנעד סול קטן עד פה שני
רמה בינוני
מספר עמודים 2
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט
סולם סי במול מינור סולם המקור
מנעד פה גדול עד מי במול ראשון
רמה בינוני
מספר עמודים 2
מתאים לכלים צ'לו, טרומבון, טובה, בסון
  • סי במול מינור סולם המקור
  • דו מינור
  • סי במול מינור סולם המקור

שירים נוספים
נגישות