• התנתק

ושמחת בחגך

ושמחת בחגך /
סולם רה חיג'אז (סולם המקור)
מנעד דו ראשון עד דו שני
רמה קל
מספר עמודים 1
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, סקסופון, חצוצרה, חליל, חלילית
סולם מי חיג'אז
מנעד רה ראשון עד רה שני
רמה קל
מספר עמודים 1
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, סקסופון, חצוצרה, חליל, חלילית
סולם רה חיג'אז (סולם המקור)
מנעד דו קטן עד דו ראשון
רמה קל
מספר עמודים 1
מתאים לכלים צ'לו, טרומבון, טובה, בסון, קונטרבס
  • רה חיג'אז (סולם המקור)
  • מי חיג'אז
  • רה חיג'אז (סולם המקור)
נגישות