• התנתק

בזמן האחרון

בזמן האחרון /
סולם פה דיאז מינור סולם המקור
מנעד דו דיאז ראשון עד סי שני
רמה מתקדם
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, סקסופון, חצוצרה, חליל, חלילית
סולם סול דיאז מינור
מנעד רה דיאז ראשון עד דו דיאז שלישי
רמה מתקדם
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, סקסופון, חליל, חלילית
סולם פה דיאז מינור סולם המקור
מנעד דו דיאז גדול עד סי קטן
רמה מתקדם
מספר עמודים 3
מתאים לכלים צ'לו, טרומבון, טובה, בסון
  • פה דיאז מינור סולם המקור
  • סול דיאז מינור
  • פה דיאז מינור סולם המקור
נגישות