• התנתק

אימתי קאתי מר

אימתי קאתי מר /
סולם רה חיג'אז
מנעד דו ראשון עד סי במול ראשון
רמה קל
מספר עמודים 1
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, חצוצרה, סקסופון, חליל, חלילית
סולם מי חיג'אז
מנעד רה ראשון עד דו שני
רמה קל
מספר עמודים 1
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, חצוצרה, סקסופון, חליל, חלילית
סולם רה חיג'אז
מנעד דו קטן עד סי במול קטן
רמה קל
מספר עמודים 1
מתאים לכלים צ'לו, טרומבון, טובה, בסון, קונטרבס, גיטרה בס
  • רה חיג'אז
  • מי חיג'אז
  • רה חיג'אז

"אימתי קאתי מר" הוא קטע שכתב הבעל שם טוב לגיסו ר' גרשון מקיטוב.
משמעות הקטע היא שהגאולה תבוא כאשר פנימיות התורה והחסידות
תהיה נפוצה ותילמד על ידי רבים מעם ישראל.

הרבה ניגונים חסידיים הולחנו בסולם החיג'אז שנקרא בשפת המוזיקה החסידית
שטייגר "אהבה רבה".

מילים של השיר אימתי קאתי מר /

מילים: מתוך איגרת הבעל שם טוב
לחן: ירושלמי

אימתי
קאתי מר
לכשיפוצו
מעיינותיך חוצה

מתי מתי מתי מתי
מתי יבנה
יבנה המקדש

נגישות