• התנתק

אחרי הנצח

אחרי הנצח /
סולם דו מינור (סולם המקור)
מנעד דו ראשון עד דו שלישי
רמה בינוני
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, (סקסופון- מצפצף), חליל, חלילית
סולם דו דיאז מינור
מנעד דו דיאז ראשון עד דו דיאז שלישי
רמה בינוני
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, חליל, חלילית( סקסופון - מצפצף )
סולם רה מינור
מנעד רה ראשון עד רה שלישי
רמה בינוני
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, סקסופון, חליל, חלילית
סולם לה מינור
מנעד לה קטן עד לה שני
רמה בינוני
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, סקסופון, חצוצרה
סולם דו מינור (סולם המקור)
מנעד דו גדול עד דו ראשון
רמה בינוני
מספר עמודים 3
מתאים לכלים צ'לו, טרומבון, טובה, בסון
  • דו מינור (סולם המקור)
  • דו דיאז מינור
  • רה מינור
  • לה מינור
  • דו מינור (סולם המקור)

מילים של השיר אחרי הנצח /

מילים ולחן: איתן דרמון

זוכרת דברים שאמרת
כמו ים שזוכר את החוף
גלים מגלים את הרוח
כמו שהלב יגלה מכאוב
הלילה מעיר את הבוקר
שמעיר אותי ממיטתי
ואיך כבר אוכל עוד לברוח
מזיכרונך אל שפיותי

עד אחרי הנצח
עד לפני הכל
ניפגש תראה בסוף
זמן הוא ים אך לא החוף
עד קצוות הרוח
עד יכבה האור
ניפגש תראה בסוף
זמן הוא ים אך לא החוף
תראה בסוף

כוכב שוב נפל בשמיים
ומישהו ביקש משאלה
השמש טובעת במים
כמו שאני טובעת בך
לא תדע איך שמחתי בלילה
כשבאת אלי בחלום
באור שעל נועם פניך
ראיתי שטוב שמצאת מקום

עד אחרי הנצח
עד לפני הכל
ניפגש תראה בסוף
זמן הוא ים אך לא החוף
עד קצוות הרוח
עד יכבה האור
ניפגש תראה בסוף
זמן הוא ים אך לא החוף
תראה בסוף

נגישות