• התנתק

יפה שלי

תודה רבה על המאמץ מעריך אותך מאוד. . אני אשמח אם יש גם לב של גבר הסתכלי אלי וכמו פרפר לפרח .ושקלים שקלים

nuaheu
21/02/2018 | 19:18
1

אין בעיה. אוסיף עוד בהמשך

22/02/2018 | 13:34
2