• התנתק

נגילה הללויה

נגילה הללויה /
סולם מי פריגי סולם המקור
מנעד רה ראשון עד מי שני
רמה מתקדם
מספר עמודים 2
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, סקסופון, חצוצרה, חליל, חלילית
סולם פה דיאז פריגי
מנעד מי ראשון עד פה דיאז שני
רמה מתקדם
מספר עמודים 2
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, סקסופון, חצוצרה, חליל, חלילית
סולם מי פריגי סולם המקור
מנעד רה קטן עד מי ראשון
רמה מתקדם
מספר עמודים 2
מתאים לכלים צ'לו, טרומבון, טובה, בסון, קונטרבס
  • מי פריגי סולם המקור
  • פה דיאז פריגי
  • מי פריגי סולם המקור

נגילה הללויה הוא אחד מהפיוטים המפורסמים במסורת ספרד-ירושלים
ר' אשר מזרחי חיבר מאות פיוטים.

הפיוט הולחן במקאם ביאת.
בסולמות המערביים שמבוססים על חצאי טונים, הסולם שהכי דומה לביאת הוא פריגי.

שירים נוספים
נגישות