• התנתק

אושר לדקה

אושר לדקה /
סולם רה מינור סולם המקור
מנעד דו ראשון עד סול שני
רמה בינוני
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, קלרינט, כינור, גיטרה, חליל, חלילית, סקסופון, חצוצרה
סולם מי מינור
מנעד רה ראשון עד סי שני
רמה בינוני
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, קלרינט, כינור, גיטרה, חליל, חלילית, סקסופון, חצוצרה
סולם רה מינור סולם המקור
מנעד דו קטן עד פה ראשון
רמה בינוני
מספר עמודים 3
מתאים לכלים צ'לו, טרומבון, טובה, בסון, קונטרבס
  • רה מינור סולם המקור
  • מי מינור
  • רה מינור סולם המקור
שירים נוספים
נגישות