• התנתק

תקנון

השימוש בשירותי האתר ״תו ישראלי״ (להלן ״האתר״) מותנה בקבלת תנאי השימוש המפורטים דלהלן.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנים גם ללשון נקבה.

זכויות יוצרים

האתר מציג תווים ואקורדים לשירים ישראליים.

זכויות היוצרים הן של האמנים ושל אקו"ם.

תוכן זה נועד להנאת הפרט. ואין לעשות בו בשום אופן שימוש מסחרי.

רכישת שירים

באתר ניתן לרכוש שיר אחד או חבילה של מספר שירים.

החבילה אינה מוגבלת בזמן.

השיר מופיע חתוך גם לאחר הרכישה וניתן לראותו בשלמותו רק לאחר לחיצה על הדפס.

רכישת השירים אינה מקנה לרוכש את הזכות לעשות שימוש מסחרי בתוכן האתר.

ביטול הרכישה

באתר יש שירים חינמיים להתרשמות הגולש לפני ביצוע הרכישה.

על הגולש חלה האחריות לבדוק בשירים החינמיים שאכן תוכן האתר לשביעות רצונו.

לא תתאפשר ביטול עסקה לאחר הרכישה.

האתר מספק תווים במפתח סול בלבד עם אקורדים מעל החמשה, ללא מפתח פה.

על הגולש לבדוק זאת בעצמו לפני הרכישה.

פרטיות

המידע שמתקבל באתר אודות הגולש משמש לצורך הרשמה ורכישת מנוי בלבד.

אני מתחייב לא להעביר אותו לאף גורם אחר, למעט מקרה של פנייה לבית המשפט עקב הפרת חוקי האתר מצד הגולש

פורום ולוחות

האתר מציע שירותי פורום ולוחות.

על המשתמשים לשמור על הכללים הבאים:

– אין להעלות תוכן שעלול להזיק למישהו, הן מבחינה חומרית והן מבחינה רוחנית.

– אין להעלות תמונות ללא זכויות יוצרים או תמונות שפוגעות בצנעת הפרט.

– אין להעלות תמונות חושפניות.

– הגולש מתחייב לרשום בכל פורום או לוח אך ורק את התוכן השייך אליו.

בעל האתר אינו מתחייב להעלות שירים שמשתמשים ביקשו ב'פורום בקשת שירים'

לרבות משתמשים שקנו מנוי. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להחליט לאלו בקשות להיענות ולאילו לא

הסרת אחריות מטעם האתר

– עם זאת שהאתר בודק את התוכן המתפרסם בפורומים ובלוחות,

הוא אינו לוקח אחריות על כל תוכן שיתפרסם בו, לרבות תוכן שפוגע בצורה כלשהי באדם אחר.

– האתר אינו לוקח אחריות על תמונות שיועלו לפורומים וללוחות.

– האתר אינו לוקח אחריות על מהימנותם ודיוקם של הפרטים שהגולש יקרא במערכת הפורומים והלוחות.

– האתר אינו לוקח אחריות במידה וייגרם נזק כלשהו לגולש.

– הגלישה באתר היא על אחריות הגולש בלבד.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את האתר ועובדיו בעקבות תביעה, נזק או הפסד שייגרם לאתר לרבות הוצאת טרחת עורך דין.

בעקבות הפרה של אחד התנאים המפורטים לעיל מצדך.

האתר שומר לעצמו את הזכות לפרסם את פרטיך לצורך הליך משפטי במידה ותפר את אחד התנאים שלעיל.

סמכות שיפוט

בגלישה באתר הינך מסכים לתוקף מסמך זה לגביך לצורך נתינת הדין במערכת בתי המשפט בישראל.

 

 

 

 

 

 

 

 

נגישות