• התנתק

תמיד איתי

סולם דו מינור
מנעד סול קטן עד דו שלישי
רמה קשה
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, קלרינט, חצוצרה, כינור
סולם סול מינור
מנעד רה גדול עד סול ראשון
רמה קשה
מספר עמודים 3
מתאים לכלים צ'לו, בסון, טובה, טרומבון
  • סול מינור

סולם דו מינור עם מודולציה לפה דיאז מינור

מנעד השיר: סול גדול (מתחת לחמשה) עד דו שלישי (מעל החמשה