• התנתק

שלמים

סולם דו מז'ור- סולם המקור
מנעד לה קטן עד פה שני
רמה מתקדם
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, חצוצרה,
סולם רה מז'ור
מנעד סי קטן עד סול שני
רמה מתקדם
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, חצוצרה, סקסופון
סולם פה מזור
מנעד רה ראשון עד סי במול שני
רמה מתקדם
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, חצוצרה{קשה}, חליל, חלילית, סקסופון
סולם דו מזור- סולם המקור
מנעד לה גדול עד רה ראשון
רמה מתקדם
מספר עמודים 3
מתאים לכלים גיטרה בס, קונטרבס, בסון, צלו, טרומבון, טובה
  • דו מז'ור- סולם המקור
  • רה מז'ור
  • פה מזור
  • דו מזור- סולם המקור