• התנתק

שבורי לב

שבורי לב /
סולם פה מינור- סולם המקור
מנעד דו ראשון עד פה שני
רמה מתקדם
מספר עמודים 2
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, חצוצרה, סקסופון, חליל, חלילית
סולם סול מינור
מנעד רה ראשון עד סול שני
רמה מתקדם
מספר עמודים 2
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, חצוצרה, סקסופון, חליל, חלילית
סולם פה מינור סולם המקור
מנעד דו קטן עד פה ראשון
רמה מתקדם
מספר עמודים 2
מתאים לכלים טובה, טרומבון, צ'לו, בסון, קונטרבס, גיטרה בס
  • פה מינור- סולם המקור
  • סול מינור
  • פה מינור סולם המקור