• התנתק

פקר ליבי

פקר ליבי /
סולם דו מינור- סולם המקור
מנעד דו ראשון עד דו שני
רמה קשה
מספר עמודים 2
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, חצוצרה, סקסופון, חליל, חלילית
סולם רה מינור
מנעד רה ראשון עד רה שני
רמה קשה
מספר עמודים 2
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, חצוצרה, סקסופון, חליל, חלילית
  • דו מינור- סולם המקור
  • רה מינור
שירים נוספים