• התנתק

אני נושא עימי

אני נושא עימי /
סולם דו מינור- סולם המקור
מנעד סי קטן עד מי שלישי
רמה בינוני
מספר עמודים 2
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט (קשה)
סולם רה מינור
מנעד דו ראשון עד פה שלישי
רמה בינוני
מספר עמודים 2
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, חליל, כינור, קלרינט(קשה)
  • דו מינור- סולם המקור
  • רה מינור