• התנתק

אילו פינו מלא שירה

אילו פינו מלא שירה /
סולם סי מינור
מנעד פה דיאז ראשון עד פה דיאז שני
רמה קל
מספר עמודים 2
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, קלרינט, חליל, חלילית, חצוצרה, סקסופון, כינור

אילו פינו מלא שירה כים
ולשוננו רינה כהמון גליו …
אין אנחנו מספיקים להודות לפניך
ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו