• התנתק

אורחים לחג

אורחים לחג /
סולם רה מינור
מנעד רה ראשון עד סי במול ראשון
רמה קל
מספר עמודים 1
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, חצוצרה, סקסופון, חליל, חלילית
סולם רה מינור
מנעד רה קטן עד סי במול קטן
רמה קל
מספר עמודים 1
מתאים לכלים טובה, טרומבון, בסון, קונטרבס, גיטרה בס, צלו
  • רה מינור