• התנתק

אהבה

סולם רה מז'ור
מנעד מי קטן עד רה שלישי
רמה קשה
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה