• התנתק

עם אחד

עם אחד /
סולם דו דיאז מינור - סולם המקור
מנעד דו דיאז ראשון עד סי ראשון
רמה בינוני
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, סקסופון, חצוצרה, חליל, חלילית
סולם רה דיאז מינור
מנעד רה דיאז ראשון עד דו דיאז שני
רמה בינוני
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, סקסופון, חצוצרה, חליל, חלילית
סולם מי מינור
מנעד מי ראשון עד רה שני
רמה בינוני
מספר עמודים 3
מתאים לכלים פסנתר, גיטרה, כינור, קלרינט, סקסופון, חצוצרה, חליל, חלילית
סולם דו דיאז מינור - סולם המקור
מנעד דו דיאז קטן עד סי קטן
רמה בינוני
מספר עמודים 3
מתאים לכלים צ'לו, טרומבון, טובה, בסון, קונטרבס
  • דו דיאז מינור - סולם המקור
  • רה דיאז מינור
  • מי מינור
  • דו דיאז מינור - סולם המקור

שירים נוספים
נגישות